EL PLE DE MISLATA APROVA PER UNANIMITAT LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PRESENTADA PER EUPV

CENTENARI DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Com cada any des que EUPV és força institucional a l’Ajuntament de Mislata, el Grup Municipal ha presentat un esborrany a la consideració de la resta de Grups que unes voltes ha rebut la forma de Moció i altres de Declaració Institucional. La memòria històrica i les Actes del consistori són testimoniatge d’aquesta asseveració que ens ompli d’orgull. Unes vegades hem comptat amb el beneplàcit i la unanimitat i altres hem comptat amb el refús de la dreta municipal. Unes voltes el PP ha presentat alguna alternativa o esmena a la redacció. Altres, simplement, s’ha negat a recolzar l’esborrany que sempre ha conciliat, d’una banda, la reflexió i memòria històrica de l’efemèride; d’altra, les propostes, alternatives i consideracions del moment concret en què es redactava el text adient.

Enguany, una vegada més, el Grup Municipal d’EUPV presenta a través del seu regidor Salvador García de la Mota una proposta de Declaració Institucional per que siga considerada en la Junta de Portaveus, atesa l’oportunitat i avinentesa de la data propera del 8 de març.

Una Declaració Institucional que, de bell nou, es refereix al Dia Internacional de la Dona que enguany en celebra el centenari i alhora el plaça en el context actual de crisi, la qual cosa afecta en major mesura la Dona, tant en l’àmbit laboral com en el mal anomenat domèstic.

(NOTA DE AR)

Declaració Institucional Dia Internacional de la Dona

Presidenta de l'Associació Les Tisores de MislataEn 1910 la Conferència Internacional de Dones Socialistes, reunida a Copenhaguen, proclamà el Dia Internacional de la Dona Treballadora, a proposta de la dirigent alemanya Clara Zetkin, com una jornada de lluita pels drets de les dones. La proposta fou aprovada unànimement per la conferència de més de 100 dones procedents de 17 països.

Com a conseqüència de la decisió adoptada a Copenhaguen l’any anterior, el Dia Internacional de la Dona es celebrà per primera vegada el 19 de març de 1911 a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, amb mítings a què assistiren més d’un milió de persones, que exigiren per a les dones el dret de vot i d’ocupació de càrrecs públics, el dret al treball, a la formació professional i a la no-discriminació laboral.

Aquest 8 de Març celebrem, doncs, el centenari del Dia Internacional de la Dona i continuem constatant que malgrat els avanços aconseguits, la societat continua estant organitzada sobre uns estereotips masculins i femenins que confronten amb els intents d’avançar en peu d’igualtat entre hòmens i dones.

En aquest sentit cal destacar que la violència contra les dones és precís abordar-la de manera integral i no sols en un dels seus aspectes, encara que siga el més extrem, com ara les morts per violència de gènere.

Per això, en la mesura que les iniciatives polítiques i legislatives no aborden tots i cada un dels aspectes estructurals de discriminació i violència amb mesures preventives i transversals, basades prioritàriament en l’educació, prevenció i detecció precoç, es continuarà actuant amb una ceguesa de gènere que impedirà una política eficaç i integral en la lluita per l’eradicació de la violència cap a les dones.

Aconseguir el lliure Dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, continua sent una reivindicació fonamental.

La conciliació entre la vida laboral i familiar, de moment és, de la mateixa manera, només una expectativa. Els hòmens segueixen sense compartir equitativament les càrregues familiars i les tasques domèstiques. Perquè açò ocórrega, no sols són necessàries lleis que ho regulen, sinó també -i molt més important- crear una consciència social d’igualtat que transforme la cultura patriarcal i sexista que encara hi ha.

Respecte de la crisi i les seues repercussions en el mercat laboral, la precarietat, la desigualtat salarial i la discriminació per raó de sexe o per l’estat civil de les dones -que condiciona el seu accés a l’ocupació i als treballs estables- continuen sent una realitat no superada en els temps de bonança, que tendeix a agreujar-se en l’actual panorama de recessió econòmica i de destrucció de llocs de treball.

Si bé les estadístiques reflecteixen una major pèrdua d’ocupació per part dels hòmens sense que afecte en la mateixa mesura les dones, fins al punt que es vagen aproximant els percentatges de desocupació d’uns i altres, la dada no és de cap manera consoladora, ja que la dita aproximació es produeix no per una millora en la situació de les dones sinó per un empitjorament dramàtic de la desocupació masculina, en encebar-se sobre sectors fortament masculinitzats, com és el cas de la construcció o determinats sectors industrials.

No obstant això, el risc més temible per a les dones, en una situació de crisi de la gravetat de l’actual, és la retracció de la seua incorporació al mercat laboral, i inclús un retrocés en la seua taxa d’activitat (ja de per sí molt baixa), i el retorn de moltes a les labors domèstiques i de cures familiars, la qual cosa pot produir una involució sense precedents cap als vells rols patriarcals que estem intentant combatre.

D’altra banda, els alarmants índexs de pobresa, que afecten amb major rigor les dones immigrants, més desprotegides, i les dones majors, amb pensions mínimes o no contributives que no arriben a cobrir les seues necessitats bàsiques, fan més urgent encara el reforçament de l’Estat Social i dels sistemes de protecció.

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és la data propícia, perquè aquest Ajuntament mostre vertaderament la seua voluntat de posar les bases reals, perquè la igualtat de les dones siga un fet i no una mera aspiració a través d’una sèrie de mesures destinades a una transformació real de la nostra societat, on les dones siguem ciutadanes en plenitud de drets.

És per això que aquest Ple adquireix el compromís polític de treballar per un municipi de subjectes iguals en drets i obligacions, tot utilitzant els mitjans legals existents i possibilitant els mecanismes perquè hòmens i dones tinguem les mateixes possibilitats de desenrotllament:

– Tot implantant i desplegant més accions i programes que fomenten la sensibilització i la plasmació de la igualtat real entre hòmens i dones.

– Tot potenciant el moviment associatiu de dones i al feminisme en totes les seues expressions.

– Tot incrementant progressivament el pressupost per a polítiques actives d’igualtat de gènere, de manera que en els pròxims anys abaste almenys un 5% del pressupost de l’Ajuntament.

 

Mislata, 22 de febrer de 2011

 

Declaración Institucional Día Internacional de la Mujer

En 1910 la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la dirigente alemana Clara Zetkin, como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países.

Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y de ocupación de cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Este 8 de Marzo celebramos el centenario del Día Internacional de la Mujer y seguimos constatando que a pesar de los avances habidos, la sociedad sigue estando organizada, sobre unos estereotipos masculinos y femeninos que confrontan con los intentos de avanzar en pie de igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido es de destacar que la violencia contra las mujeres hay que abordarla de manera integral y no solo en uno de sus aspectos, aunque sea el más extremo, como lo son las muertes por violencia de género.

Por ello, en la medida en que las iniciativas políticas y legislativas no aborden todos y cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia con medidas preventivas y transversales, basadas prioritariamente en la educación, prevención y detección precoz, se seguirá actuando con una ceguera de género que impedirá una política eficaz e integral en la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Conseguir el libre Derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sigue siendo una reivindicación fundamental.

La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, igualmente, una expectativa. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Porque para que esto ocurra, no sólo son necesarias leyes que lo regulen, sino también -y mucho más importante- crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista que aún existe.

Respecto a la crisis y sus repercusiones en el mercado laboral, la precariedad, la desigualdad salarial y la discriminación por razón de sexo o por el estado civil de las mujeres, que condiciona su acceso al empleo y a los trabajos estables, siguen siendo una realidad no superada en tiempos de bonanza, que tenderá a agravarse en el actual panorama de recesión económica y de destrucción de puestos de trabajo.

Si bien las estadísticas reflejan una mayor pérdida de empleo por parte de los hombres sin que afecte en la misma medida a las mujeres, hasta el punto de que se vayan aproximando los porcentajes de paro de unos y otras, el dato no es en absoluto consolador, ya que dicha aproximación se produce no por una mejora en la situación de las mujeres sino por un empeoramiento dramático del paro masculino, al cebarse sobre sectores fuertemente masculinizados, como es el caso de la construcción o determinados sectores industriales.

Sin embargo, el riesgo más temible para las mujeres, en una situación de crisis de la gravedad de la actual, es la retracción de su incorporación al mercado laboral, e incluso un retroceso en su tasa de actividad (ya de por si muy baja), y el retorno de muchas a las labores domésticas y de cuidados familiares, lo que puede producir una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales que estamos intentando combatir.

Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con mayor rigor a las mujeres inmigrantes, más desprotegidas, y a las mujeres mayores, con pensiones mínimas o no contributivas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, hacen más apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y de los sistemas de protección.

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este Ayuntamiento muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera aspiración a través de una serie de medidas destinadas a una transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de derechos.

Es por ello que este Pleno adquiere el compromiso político de trabajar por un municipio de sujetos iguales en derechos y obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo:

– Implantando y desarrollando más acciones y programas que fomenten la sensibilización y la plasmación de la igualdad real entre hombres y mujeres

– Potenciando el movimiento asociativo de mujeres y al feminismo en todas sus expresiones.

– Incrementando progresivamente el presupuesto para políticas activas de igualdad de género, de forma que en los próximos años alcance al menos un 5% del presupuesto del Ayuntamiento.

 

Mislata, 22 de febrero de 2011

Anuncis

Quant a mislataroja

Informatiu digital independent i d'esquerres de Mislata
Aquesta entrada ha esta publicada en Dona. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s